Depositum når den ene flytter ud

Her kan du blive klogere på dine rettigheder til at få depositum tilbage, hvis du flytter fra en roomie eller tidligere partner, der stadig ønsker at bo i lejemålet.

Kan jeg få depositum tilbage, hvis jeg flytter fra min roomie?

Bor du i en lejlighed, hvor I har fordelt værelserne mellem to, eller flere, lejere som er noteret den samme lejekontrakt, og ønsker den ene af jer at fraflytte boligen, mens de resterende på lejekontrakten bliver boende, har vedkommende der ønsker at fraflytte ikke krav på at få tilbagebetalt sit depositum, før at lejemålet er opsagt af alle. Udlejer er nemlig ved sin fulde ret til at tilbageholde depositummet indtil lejemålet er opsagt og skal istandsættes. Det samme gælder den forudbetalte husleje, som dækker huslejen for de sidste 3 måneder, man har lejemålet. Dem kan udlejer også beholde, indtil lejemålet er blevet opsagt. 

Lav en kontrakt mellem lejemålets beboere

Problematikken kan dog kommes i forkøbet, hvis I allerede inden indflytningen i lejligheden indbyrdes udarbejder en fælles underskrevet aftale mellem lejerne i boligen. Her kan man fx aftale, at den tilbageværende lejer “køber” den fraflyttende ud ved at betale vedkommendes andel af depositummet, samt giver den forudbetalte husleje tilbage. Man kan også aftale, at der i en situation, hvor en lejer flytter, skal findes en ny lejer til at overtage “pladsen”, og at vedkommende betaler den fraflyttende tilbage. Når man laver denne aftale, kan det også være en god ide at have for øje, at vedkommende der fraflytter, har været med til at slide på lejemålet, og at dette slid er noget, der som regel vil skulle betales ved en istandsættelse, når hele lejemålet er opsagt. Derfor kan man ved aftalens indgåelse, med fordel aftale et beløb der tilbageholdes, som skal være med til at bidrage til istandsættelse, den dag boligen opsiges.