Enkeltydelse til indskud

Hvis man ikke har mulighed for at betale sit indskud, har man mulighed for at søge enkeltydelse ved kommunen. En enkeltydelse er en økonomisk hjælp, man kan få til nødvendige udgifter, som man ikke selv har råd til at betale.

Forudsætninger for at få enkeltydelse:

For at kunne få tildelt en enkeltydelse, er det et krav at:

 • Udgiften er rimeligt begrundet
 • Udgiften anses som nødvendig
 • Det drejer sig om en enkelt udgift og ikke er løbende støtte til forsørgelse
 • Du ikke kan få udgiften dækket af andre ydelser eller anden lovgivning
 • Du ikke allerede har betalt udgiften

Særligt når det omhandler flytning og indskud, er det også et krav at:

 • Flytningen forbedrer dine eller familiens boligforhold. Det kan fx være i form af en billigere husleje
 • Du ikke selv har råd til at betale udgiften
 • Du har undersøgt muligheden for at leje en almen bolig, da der ikke bevilges økonomisk hjælp, hvis der er ledige almene boliger, som også kunne være passende til dine behov 

Når du søger enkeltydelse til indskud, er det meget vigtigt, at du ikke allerede har underskrevet lejekontrakten. Har du det, risikerer du at få afslag på din ansøgning, idet du med underskriften allerede har sagt ja til boligen, og dermed påtaget dig den økonomiske udgift.

Hvem kan søge enkeltydelse?

Som udgangspunkt kan alle søge om enkeltydelse. Du behøver derfor ikke at være arbejdsløs for at modtage ydelsen. Du kan sagtens være i beskæftigelse. 

Er du førtidspensionist eller folkepensionist under den gamle ordning (før 2003), skal du dog søge om det, man kalder et personligt tillæg i stedet.

Hvordan søger man enkeltydelse? 

Når du søger enkeltydelse, skal du ansøge i den kommune, hvor lejeboligen ligger. Hver kommune har sin egen formular, men for at gøre sagsbehandlingen hurtigere kan du med fordel inkludere følgende dokumentation:

 • Lejekontrakt
 • Kontooversigt fra banken, hvor dit navn og kontonummer fremgår
 • Kontoudskrifter på alle dine konti for de sidste 3 måneder, hvor dit navn og kontonummer fremgår
 • Dokumentation på alle dine faste og nødvendige udgifter
 • Dokumentation på hvad du ejer af værdi. Fx hus, bil og båd
 • Dokumentation der indeholder en begrundelse af din flytning. Fx en opsigelse fra din nuværende udlejer eller dokumentation på, at din nuværende bolig er for dyr at bo i

Alt dokumentation skal som regel fremsendes som PDF’er, da ikke alle kommuner godtager billedfiler og excelark.

I ansøgning lægges der vægt på

Når kommunen kigger på din ansøgning, vil de lægge vægt på:

 • Hvordan din økonomi ser ud – og hvis du er gift, vil de også kigge på din partners økonomi
 • Hvilken enkeltydelse du søger. hører den ind under anden lovgivning? Du kan fx ikke ansøge om enkeltydelse til en almen bolig, her skal du i stedet ansøge om et boligindskudslån.

Skal man betale enkeltydelser tilbage?

Når kommunen behandler din ansøgning, vil de kigge på din økonomi og personlige forhold, og ud fra dette vil de tage stilling til, om du kan få enkeltydelsen kvit og frit, eller om den bevilges mod tilbagebetaling. Bevilges den mod tilbagebetaling, vil kommunen i første omgang betale enkeltydelsen for dig, hvorefter du tilbagebetaler den via en afdragsordning. 

Bliver du ikke godkendt til en enkeltydelse, kan du med fordel overveje at søge et indskudslån i stedet. Læs mere om hvordan du optager et indskudslån her.