Indskud og depositum: Hvad er forskellen?

Hvad dækker termerne indskud og depositum over, hvornår kommer beboerindskud ind i billedet og hvad er forskellen? Alt dette gør vi dig klogere på her.

Hvad er indskud?

Et indskud er et beløb, der betales til udlejer i forbindelse med indflytning i en lejebolig. 

Flytter man i en almindelig lejebolig, består indskuddet af depositum, forudbetalt husleje samt husleje for de første 1-3 måneder. Satsen for indskuddet i en almindelig lejebolig beregnes med baggrund i huslejen. 

Flytter man derimod i en almen bolig, kaldes indskuddet for beboerindskud. Beboerindskuddet beregnes ud fra bygningens pris og antal kvadratmeter, du har i dit lejemål.

Læs mere om både depositum, forudbetalt husleje og beboerindskud nedenfor.

Hvad er depositum? Og hvorfor betaler man depositum?

Et depositum ved indflytning i en almindelig lejebolig er en sum penge, en udlejer kan kræve fra lejer, for at sikre vedkommende overholder sine istandsættelses forpligtelser ved fraflytning. Udlejer kan kun kræve det man kalder en normalistandsættelse. Dette inkluderer som regel maling eller hvidtning samt slibning og lakering af gulve, men kan også dække reparation af skader du har forvoldt på boligen. 

Depositummet må maksimalt udgøre en sum tilsvarende 3 måneders husleje eksklusiv forbrug. Er huslejen 4.000 kroner, kan udlejer dermed kræve op til 12.000 kroner i depositum. 

Depositum er derfor kort sagt udlejers sikkerhed for, at lejer overholder sine forpligtelser ved fraflytning. 

Er depositummet større end den mængde penge, der bruges på istandsættelsen, får du det resterende beløb tilbage.

Forudbetalt leje

Ved indflytning i en almindelig lejebolig vil udlejer som regel også kræve forudbetalt husleje i forbindelse med betalingen af depositum. Den forudbetalte husleje dækker for de sidste måneders husleje eksklusiv forbrug. Udlejer på maksimalt opkræve 3 måneders forudbetalt husleje. Opkræves du 3 måneders forudbetalt husleje, skal du dermed ikke betale noget de resterende 3 måneder af lejeforholdet. 

Forudbetalt husleje er derfor udlejers sikkerhed for, at du som lejer ikke fraflytter lejemålet uden at betale husleje. Som regel vil det antal måneder du opkræves i forudbetalt husleje, dermed være det samme antal måneder som din opsigelsesperiode. 

Husleje for de første måneder i lejemålet

Udlejer kan også opkræve betaling for de første 1-3 måneder, du bor i lejemålet, inden du flytter ind. I langt de fleste tilfælde vil du dog kunne forvente, kun at blive opkrævet betaling for den første måneds husleje. 

Hvad er beboerindskud?

Beboerindskud er et beløb der betales i forbindelse med indflytning i en almen bolig. Beboerindskuddet  beregnes på baggrund af ejendommens pris og lejemålets størrelse.

Helt præcist udregnes beboerindskuddet på baggrund af 2 pct. af ejendommens opførelsespris, og er opgjort per kvadratmeter. Det vil sige, at hvis du flytter ind i en ejendom, som har kostet 40 millioner kroner at opføre, og der samlet er lejligheder fordelt på 2.000 kvadratmeter, så koster hver kvadratmeter der lejes 400 kroner i indskud. Flytter du ind i en lejlighed på 50 kvadratmeter, opkræves du dermed 20.000 kroner i indskud.

Beboerindskuddet afhænger derfor af, hvor stort et lejemål du flytter ind i, samt hvor ny ejendommen er, taget ud fra en antagelse om at nyere ejendomme har kostet mere at opføre. 

Ligesom ved depositum, dækker et beboerindskud for istandsættelse ved fraflytning, og overstiger beboerindskuddet beløbet der bruges på istandsættelsen, får du de resterende penge tilbage.